لیست مشتریان

 • بیمارستان فوق تخصصی امیراعلم - تهران
 • بیمارستان ولیعصر (عج) - تهران
 • بیمارستان شریعتی - تهران
 • بیمارستان بقیه الله الاعظم - تهران
 • بیمارستان مسیح دانشوری - تهران
 • بیمارستان روزبه - تهران
 • بیمارستان لقمان حکیم - تهران
 • بیمارستان شفا - کرمان
 • بیمارستان پاستور - مشهد
 • بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) – رشت
 • بیمارستان جندی شاپور - اهواز
 • مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات سالمندی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • درمانگاه دانش - تهران
 • درمانگاه آبان - تبریز
 • درمانگاه شهید قانع - مشهد
 • شرکت مهرآفرید مانا
 • شرکت پویا غرب
 • شرکت بیتا رز آریا
 • شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون
 • شرکت آبان انرژی سبلان
 • شرکت تأمین احتیاجات فنی ایران
 • شرکت آب معدنی سورپرایز 
 • اداره کل پزشکی قانونی استانهای کشور
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور
 • پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی، مغز و اعصاب، کودکان و طب کار
 • مهدکودک‌ها و مراکز پیش دبستانی سراسر کشور