تأثیر تغذیه مادر بر حس بویایی کودک

 

استفاده‌ی مادر از مواد غذایی بودار در دوران بارداری بر رفتار تغذیه‌ای کودک پس از تولد و داشتن علاقه یا عدم علاقه نسبت به بوی مواد غذایی مؤثر است.

بررسی عملکرد حس بویایی در 24 نوزاد با مادرانی که در دوران بارداری رازیانه مصرف کرده‌ بودند و مادرانی که رازیانه مصرف نکرده بودند، بلافاصله پس از تولد و در 4 روزگی، نشان داد که نوزادان دسته اول اولویت پایدارتری برای بوی رازیانه نسبت به بوی کنترل داشتند. این در حالی است که نوزادانی که مادران آنها رازیانه مصرف نکرده بودند، از این بو بیزار بودند و یا رفتاری خنثی نشان دادند.

این مطالعه به وضوح نشان می­‌دهد که رژیم غذایی مادران، تمایلات و لذت‌های نوزادان را در پاسخ به محرک‌های بویایی تحت تأثیر قرار می‌­دهد.

مطالب مرتبط:

حس بویایی در کودکان

اثر تغذیه مادر بر بویایی کودکان

اثر چاقی بر بویایی کودکان

منبع:

Benoist schaal,Luc Marlier and Robert Soussignan,"human fetuses learn odours frome their pregnant mothers'diet", 2000