آزمون تشخیص بویایی ایران ویژه‌ی پزشکی قانونی

 

Iran smell Identification Test (Iran-SIT)

For forensics medicine

 

·         شامل کیت و نرم‌افزار ویژه‌ی تشخیص تمارض

·         تشخیص تمارض به از دست دادن حس بویایی (Malingering) به روش کلامی (Subjective)

·         بررسی 6 معیار تشخیص تمارض

·         دقت تشخیص بیش از 90%

·         مدت زمان انجام تست کم‌تر از 20 دقیقه

·         مناسب برای استفاده در مراکز معتمد پزشکی قانونی