کلینیک فوق تخصصی دانش

مجموعه ایست از درمانگاه های فوق تخصصی گوش ، گلو و بینی و جراحی سرو گردن و جراحی قاعده جمجمه به انضمام درمانگاه های تخصصی وابسته مانند کلینیک خواب ، کلینیک مغز و اعصاب ،رادیوتراپی ، جراحی ماگزیلو فاسیال ،پروتز های سر و صورت ، کلینیک بیماریهای گوارش و همچنین رشته های پاراکلینیک وابسته مانند پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال ، رادیولوژی ، ادیولوژی ،گفتار درمانی و ............. که اکثرا موجود بوده یا در برنامه راه اندازی قراردارند.

در این کلینیک تست های بویایی شامل: تست تشخیص بویایی و تست حجم بویایی برای موارد ارجاع شده از پزشکی قانونی انجام میگردد. جهت دریافت نوبت درمانگاه می‌توانید با شماره تلفن 61913 تماس بگیرید.

آدرس: تهران خیابان ستار خان خیابان شهر آرا نبش کوچه سیزدهم کلینیک دانش