انواع اختلالات بویایی

انواع اختلالات بویایی

تغییر در ادراک بویایی می­‌تواند کمی (فقدان بو) یا کیفی (تحریف بو)  باشد. اختلالات بویایی کمی ممکن است به صورت از دست دادن کامل حس بویایی (آنوسمی) یا از دست دادن ناقص حس بویایی (آنوسمی جزئی، هایپوسمی یا میکروسمی) باشند. هایپروسمی شرایط نادری از عملکرد غیرعادی سیستم بویایی است که در آن حسایت افزایش یافته نسبت به بوها به وجود می­‌آید.

دیزوسمی نوعی اختلال کیفی است که در آن تحریف بو اتفاق می­‌افتد، به عنوان مثال فرد در حال بو کشیدن گل، بوی تخم مرغ گندیده را حس می‌­کند. دیزوسمی در برخی موارد به تولید بوی بد درون حفره بینی (ناشی از عفونت‌های باکتریایی) و در برخی موارد به تولید بوی بد درون بدن (ناشی از تغییرات متابولیک) مربوط است. نوع دیگری از اختلالات کیفی، حس خود به خودی بو یا فانتوسمی است که در آن فرد بویی حس می کند ­که وجود ندارد.

همانند سیستم‌­های بینایی و شنوایی، اختلالات بویایی می­‌توانند یک‌طرفه یا دوطرفه باشند. به عنوان مثال اگر طرف چپ بینی فردی دچار آنوسمی باشد ولی طرف راست سالم باشد به این شرایط آنوسمی یک‌طرفه چپ اطلاق می­‌شود. آنوسمی که در هر دو طرف بینی باشد، به عنوان آنوسمی دوطرفه یا آنوسمی کامل شناخته می­‌شود.