آلزآروما

آروماتراپی برای درمان علائم رفتاری و روانی دمانس

 

اضطراب و پرخاشگری یکی از شایع‌ترین علائم رایج رفتاری و روانی انواع مختلف بیماری‌های زوال عقل همچون آلزایمر است. باتوجه به رشد روزافزون مبتلایان به این بیماری‌ها در جهان و به‌ویژه در ایران، کنترل و درمان این عوامل از مهم‌ترین اقدامات جهت رسیدگی به این بیماران است. این درمان‌ها عمدتاً متکی بر مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک بوده که به‌دلیل نیاز به درمان طولانی‌مدت و عوارض جانبی فراوان، کیفیت زندگی بیماران را با کاهشی مضاعف روبرو می‌سازند.

امروزه رویکردهای آروماتراپی (رایحه درمانی) در کنترل اضطراب، پرخاشگری و علائم روانپریشی با علاقه و توجه روبه‌رشدی مواجه گشته‌اند. آروماتراپی بخشی از طب گیاهی و مبتنی بر استفاده از روغن‌ برخی گیاهان معطر دارای اثرات درمانی مشخص از طریق استنشاق، مصرف موضعی و ماساژ در کاربردهای درمانی است که بر اساس شواهد بالینی، بهترین نتایج را در درمان روانی از طریق کنترل پریشانی در بیماران دچار دمانس داشته است.

پمادهای موضعی ”آلزآروما“ با تلفیق ماساژ درمانی و آروماتراپی، به کاهش اضطراب، بی قراری و پرخاشگری بیماران مبتلا به دمانس کمک می‌کنند.