طرح تست بویایی برگزیده بیست و یکمین جشنواره علوم پزشکی رازی شد. 

معرفی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

برندگان بخش حقیقی
دکتر سعید سرکار، مهندس صفا طاهرخانی، دکتر امیرحسین وجدانی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر اردشیر قوام‌زاده، دکتر فرشاد فرزادفر، دکتر حسین خلیلی افوسی، دکتر معصومه صادقی و دکتر محمدامین پورحسینقلی، دکتر حسین حسین‌زاده، دکتر محمد هاشمی، دکتر مرتضی محمودی

 

دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در تیپ‌های یک، دو و سه
برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تهران
برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۲، انستیتوپاستور ایران
برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برتر
مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کمیته‌های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی برگزیده
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزیده اول در دانشگاه تیپ ۱
کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۲
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزیده اول در دانشگاه‌های تیپ ۳
نشریات علوم پزشکی برتر
در بخش نشریات انگلیسی فصلنامه یاخته (Yakhteh-cell journal)پژوهشگاه رویان و مجله داروسازی (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نشریات برگزیده انتخاب شدند.
در بخش فارسی نیز مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان و مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کردستان به عنوان نشریات برتر انتخاب شدند.
سازمان برگزیده غیر دولتی حامی پژوهش
در بیست و یکمین جشنواره رازی از مرکز چشم‌پزشکی نور به عنوان سازمان برگزیده غیر دولتی حامی پژوهش نیز تقدیر به عمل آمد.