طرح تست بویایی برگزیده اولین رویداد فن آفرینی شیخ بهایی شد.

رویداد ارائه فن آفرینی شیخ بهایی برای نخستین بار توسط شهرک علمی - تحقیقاتی اصفهان و با همکاری رویداد جهانی اسلاش همزمان با یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در تاریخ 20 اردیبهشت 1394 در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. طرح «تست بویایی» با ارائه خانم دکتر طاهرخانی به عنوان طرح اول این رویداد برگزیده شد.