گواهینامه­‌ها، تأییدیه‌ها و افتخارات

1.پروانه ساخت وسیله پزشکیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 124477/664

2.گواهی ثبت اختراع آزمون تشخیص بویایی ایران به شماره 77575 تاریخ 1391/8/24

3.جواز تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره  34496/127 و تاریخ 1391/9/1

4.تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی به شماره 106312/664 تاریخ 1391/10/27

5.تأیید کارآمدی محصول از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور به شماره 33158/پ مورخ  1393/03/25

6.تأییدیه علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7.تأییدیه علمی پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی

8.عضویت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1392

9.طرح برگزیده پنجمین جشنواره نوآوری و شکوفایی- بهمن 1391

10.تقدیرنامه سومین جشنواره و نمایشگاه علم و عمل - شهریور 1391

11.فناور برگزیده استان قزوین - سال 1391

12.تقدیرنامه انجمن علمی پزشکی قانونی کشور در چهارمین کنگره بین المللی پزشکی قانونی- اسفند 1391

13.مصاحبه زنده تلویزیونی با مدیر عامل شرکت در اخبار علمی ساعت 20 شبکه 47 بهمن 1392

14.مشارکت در طرح تحقیقاتی «آزمون ملي تشخیص بویایی ایران» به عنوان اولین ابزار تشخیص عملکرد سیستم بویایی برای مردم ايران، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، سال 1392

15.مقاله آزمون تشخیص بویایی ایران روش جدید تشخیص تمارض به از دست دادن حس بویایی در پزشکی قانونی، چهارمین کنگره سالانه بین المللی پزشکی قانونی، 17 الی 19 اسفند 1392

16.مشارکت در طرح تحقیقاتی صحه‌گذاری و اعتبار بخشی «آزمون تشخیص بویایی ایران» ویژه‌ی پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور، فروردین 1392

17.تأیید شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا به تاریخ1393/03/31

18. کارآفرین فرهیخته و برگزیده اولین رویداد ارائه فن آفرین شیخ بهایی 1394/2/20