حس بویایی در خانم های باردار

وقتي زنان باردار مي شوند سطح استروژن آن افزايش مي يابد. استروژن در زنان غير حامله همه موجب افزايش حس بويایی مي شود.

تغییرات حس بويایی در بارداری احتمالا بیشتر به تغییرات حساسیت مخاط بینی مربوط است و ربطی به تغییر واقعی درک بو ندارد ولی این مطالعه نشان می دهد زنان طی بارداری در معرض کاهش تشخیص وجود بو و حافظه بویایی هستند ولی این نتایج در مطالعه های دیگر ثابت نشده است.

در ۳ ماهه اول خانم های باردار بوها را با شدت بیشتری حس می کنند

نتایج یک مطالعه دیگر که فقط حس بويایی زنان باردار را با زنان تازه زایمان کرده و زنان غیرباردار مقایسه کرده است، نشان می دهد طبق اظهارات خانم های باردار، دوسوم آنها حس بویایی قوی تری دارند. در یک سوم حس بويایی تغییری نمی کند و در تعداد بسیار کمی این حس ضعیف تر می شود ولی وقتی این اظهارات در مطالعه بررسی قرار شد، مشخص شد زنان باردار در تشخیص بو بهتر از افراد غیرباردار نیستند ولی به نظر می رسد به خصوص در ۳ ماهه اول، بوها را با شدت بیشتری نسبت به خانم های غیرباردار احساس می کنند و بوها برایشان ناخوشایند تر از افراد غیرباردار است. با پیشرفت بارداری و در ۳ ماهه سوم، خانم های باردار احساس خوشایندی تری نسبت به برخی بوها مثل بوی میوه ها پیدا می کنند. به نظر می رسد اثر بارداری بر حس بويایی در ۳ ماهه اول شدیدتر است ولی ظاهرا این تغییر تاثیری بر رفتار خانم های باردار ندارد. هرچند خانم های باردار در تشخیص وجود بو بهتر از دیگر خانم ها نیستند ولی نوع بو را بهتر از آنها می توانند تشخیص بدهند. بیشتر خانم های باردار به خصوص در ۳ ماهه اول می توانند به طور مشخص بوهایی را نام ببرند که برایشان ناخوشایند تر یا گاه خوشایندتر از زمان غیربارداری است.

عوامل موثر بر تغییرات حس بویایی در بارداری

هر چند نتایج مطالعه های مختلف با هم در تضاد است ولی مطالعه های بزرگ تر نشان می دهد که بارداری بر حس بويایی تاثیر دارد و در ۳ ماهه های مختلف بارداری نیز تغییرات متفاوتی پیدا می کند. در مورد نوع بویی که خانم های باردار به آن حساسیت بیشتری گزارش می کنند، اتفاق نظر وجود ندارد زیرا افراد مختلف به بوهای متفاوت حساسیت بیش از حد دارند. تقریبا تمام خانم های باردار در ۳ ماهه اول بارداری بوی مضری مثل بوی گاز طبیعی را بدتر از گذشته وصف می کنند و برایشان ناخوشایندتر است. به هرحال چون پاسخ خانم های باردار یک پاسخ شخصی است و امکان سنجش «خوشایندی» و «ناخوشایندی» با روش های عینی وجود ندارد، برای رسیدن به نتایج دقیق تر در این مورد به مطالعه های بیشتری نیاز است.

فواید تغییر حس بویایی در بارداری

یک سوال مهم این است که آیا این تغییر حس بويایی در بارداری به خصوص در ۳ ماهه اول، فوایدی برای خانم باردار و جنین وی از نظر دور ماندن از خطرها دارد یا نه.
در یک مطالعه نشان داده شده است زنان مبتلا به فقدان حس بويایی مادرزادی دچار تهوع و استفراغ بارداری نمی شوند. به هر حال ناخوشایندتر بودن بوی حداقل یک ماده مضر یعنی «گاز طبیعی» در ۳ ماهه اول بارداری به اثبات رسیده است که بی تردید باعث دوری گزیدن مادر از این خطر بالقوه برای جنین می شود. به نظر می رسد اثر بارداری بر حس بويایی یک مساله مهم است و اثر قابل توجهی بر سلامت زنان دارد. در واقع درک بهتر حس بويایی در دوران بارداری ممکن است باعث درک بهتر وضعیت تغذیه ای مادر شود که اثر مهمی بر سلامت جنین و تهوع و استفراغ بارداری خواهد داشت؛ موضوعی که حدود سه چهارم زنان باردار را درگیر می کند و ممکن است به تغییرات حس بويایی مادر مربوط باشد.
یک مساله مهم دیگر این است که خوشایندترشدن برخی بوها در اواخر بارداری مثل بوی میوه ها می تواند باعث افزایش مصرف این مواد پر از ویتامین شود. امروزه اثبات شده است که حس چشایی جنین از زمان زندگی داخل رحمی تکامل می یابد. فرزندان مادرانی که طی بارداری و شیردهی به مقدار کافی میوه مصرف می کنند، بعدها تمایل بیشتری به مصرف میوه ها و سبزی ها دارند که آثار بسیار خوب آن بر سلامت کاملا مشخص است و همچنین میزان مصرف میوه در بچه هایی که مادرانشان به مصرف میوه در دوران بارداری و شیردهی تمایل نداشته اند یا از شیرخشک تغذیه شده اند، پایین است و این ممکن است باعث بروز چاقی، دیابت و... در آنها شود.

 زنان باردار بايد تا مي توانند براي تهويه هوا، پنجره ها را باز نگه دارند و از رايحه هاي آرامش بخشي مانند نعناع، ليموترش و زنجبيل اگر به آنها آرامش مي دهند، استفاده کنند.