تفاوت حس بویایی در زنان و مردان

دانشمندان مدت‌هاست که می‌دانسته‌اند زنان بهتر از مردان بوها را تشخیص می‌دهند، اما توضیح بیولوژیک این پدیده اخیرا روشن شده است. نتایج یک بررسی که در شماره نوامبر 2014 ژورنال PLoS ONE منتشر شد، نشان ‌داد که تشریح مغز زنان پس از مرگ، در مراکز بویایی نسبت به مغز مردان43درصد سلول بیشتر و50درصد نورون بیشتر است. نویسندگان این بررسی نمی‌توانند با قطعیت بگویند که این تعداد بیشتر سلول‌ها و نورون‌ها مسئول توانایی بویایی بالاتر در زنان است، اما این یافته‌ها می‌تواند توضیح خوبی برای توانایی بیشتر بویایی زنان باشد. از دیدگاه تکاملی، احتمالا این افزایش قدرت بویایی، به زنان در انتخاب جفت به منظور زادآوری کمک می‌کرده است.

اگرچه دانشمندان از مدتهای پیش می‌دانستند که تفاوت زیادی در ارزیابی ادراکی بو بین زنان و مردان وجود داشته و حس بویایی زنان بسیار بهتر عمل می‌کند، هیچ شاهدی برای تفاوتهای زیستی عامل این امر وجود نداشت.

به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، در روزنامه پزشکی فرانسوی مقاله‌ای تحت عنوان حس بویایی زنان و مردان منتشر شد که نوشته بود: به دلیل تفاوت بخش کوچکی از مغز زن و مرد، زنان نسبت به مردان به بو حساس‌تر هستند و زودتر متوجه بو می‌شوند.

غده بویایی در نزدیکی حفره بینی قرار گرفته است که انواع بوها را دریافت می‌کند و قبل از اینکه به ساختارهای بالاتر مغز فرستاده شود، قادر به شناسایی آن است.

یک تیم تحقیقاتی برزیلی ویژگی‌های حس بویایی زنان و مردان را تجزیه و تحلیل کرد؛ آنها دریافتند تفاوت بسیار زیادی در تعداد سلول‌های این دو وجود دارد؛ هر دو نورون و انواع سلول‌های دیگر را دارا هستند اما در زنان 40 تا 50 درصد بیش از مردان است.

به گفته نویسندگان این مقاله، این تفاوت باعث تأثیر عملکرد در بویایی شده و حتی تعداد سلول‌ها می‌تواند در عملکرد آن تأثیر بگذارد. تعداد سلول‌های بالا می‌تواند حساسیت بویایی زنان را نسبت به حساسیت بویایی مردان بیشتر کند.

و این قدرت بویایی در زنان زن باردار قوی تر از افراد عادی است و یکی از دلایل ویار خانم ها نیز قدرت بویایی قوی آنهاست . علت این امر آن است که حس بویایی به میزان استروژن بستگی دارد و استروژن در این دوران افزایش می یابد . اصلاً قدرت بویایی ، سنگ بنای رابطه احساسی بین مادر و کودک است . در تحقیقی چشم های تعدادی از مادران را بستند و سپس آنها را تک تک در مقابل عده ای نوزاد قرار دادند و مادران از طریق حس بویایی نوزاد خود را تشخیص دادند.