کلینیک فوق تخصصی دکتر اکبری

تمام کارهای مربوط به آلرژی از قبیل تست پوستی ،واکسن درمانی،نوارریه با همکاری پزشک عمومی و دیگر دستیار پزشک و پرستاران و کارشناس نوارریه و منشی ها انجام شده است.

در این کلینیک تست های بویایی شامل: تست تشخیص بویایی و تست حجم بویایی برای موارد ارجاع شده از پزشکی قانونی انجام میگردد. جهت دریافت نوبت می‌توانید با

شماره تلفن های :0711-32337721 ،0711-32335933 تماس بگیرید.

 

شیراز خیابان زند روبروی دانشکده مهندسی 1 ساختمان پزشکی یاس طبقه اول مطب دکتر اکبری