بیمارستان تخصصی و فوق تخصص امیر اعلم

اصلی ترین بخش بیمارستان امیراعلم بخش ، گوش و حلق و بینی میباشد . اکنون این بیمارستان علاوه بر بخش گوش ، حلق و بینی دارای بخشهای متعددی از قبیل جراحی ، طبی ، سی سی یو ،ای سی یو ،دیالیز ، کاشت حلزون، دندانپزشکی و داری بخشهای پیراپزشکی ، رادیویولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، پاتولوژی ، آزمایشگاه، ادیومتری، آندوسکوپی ،شیمی درمانی ، داروخانه و درمانگاههای تخصصی گوش و اورژانس گوش و داخلی میباشد و همینطور دارای قسمتهای دفتر پرستاری، مددکاری، اداری، مالی، فناوری اطلاعات، پذیرش و نگهداری مدارک پزشکی میباشد.

در این بیمارستان تست های بویایی شامل: تست تشخیص بویایی و تست حجم بویایی برای موارد ارجاع شده از پزشکی قانونی انجام میگردد. جهت دریافت نوبت درمانگاه می‌توانید با شماره تلفن 66708103-66708104-88703789 تماس بگیرید.


آدرس: تهران - خیابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتدای خیابان سعدی